Ponujamo Vam brezplačni vpis v bazo naših aktivnih iskalcev zaposlitve.

Predlagamo Vam, da nas po vpisu pokličete v našo poslovalnico, da se dogovorimo še za individualni razgovor. S svetovalcem boste pregledali vašo prijavo na zaposlitev in se glede na vašo usposobljenost dogovorili glede ustrezne zaposlitve.

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo tudi na našem elektronskem naslovu info@delos.si.

 

1. Splošni podatki

1.1 Ime (obvezno)

1.2 Priimek (obvezno)

1.3 Ulica (obvezno)

1.4 Poštna številka (obvezno)

1.5 Kraj (obvezno)

1.6 Država (obvezno)

1.7 Kontaktni telefon (obvezno)

1.8 E-poštni naslov (obvezno)

1.9 Spol

1.10 Leto rojstva

1.11 Vozniško dovoljenje

2. Podatki o izobrazbi
2.1 Znanje tujih jezikov

(* Aktivno znanje jezika pomeni, da v tujem jeziku tekoče govorite in pišete!)

a) slovenski jezik

b) angleški jezik

c) nemški jezik

d) francoski jezik

e) italijanski jezik

f) španski jezik

g) ruski jezik

h) drugi jezik

2.2 Stopnja končane šole (označite najvišjo stopnjo, ki ste jo dosegli)

2.3 Dodiplomski študij

Vpišite ime fakultete, kjer ste končali dodiplomski študij oz. ime srednje šole, če imate končano srednjo šolo

Smer študija

Leto opravljene diplome oz. mature/zaključnega izpita

2.4 Podiplomski študij

Napišite področje študija, na katerega se nanaša vaš dokončani podiplomski študij

Napišite ime fakultete oz. Univerze, kjer ste pridobili podiplomski naziv

Kraj študija (in država, če ste študirali v tujini)

Leto zaključka podiplomskega študija

2.5 Specialistična znanja

2.6 Informatika (Vpišite znanja, primer poznavanje program. jezikov, orodij in drugo)

2.7 Drugo izobraževanje (Razni tečaji, seminarji in podobno)

2.8 Študij v teku (Če še študirate, vpišite ime fakultete oz. šole in leto predvidenega zaključka)

3. Opis preteklih zaposlitev

3.1 Področja zaposlitve (vpišite vaša pretekla področja zaposlitve)

3.2 Pretekla podjetja/organizacije (Napišite imena podjetij oz. organizacij, kjer ste bili zaposleni)

4. Opis sedanje zaposlitve

4.1 Področje zaposlitve (iskalci prve zaposlitve vpišite "prva zaposlitev")

4.2 Podjetje/organizacija (Napišite ime podjetja oz. organizacije, kjer ste trenutno zaposleni)

4.3 Kraj zaposlitve

4.4 Področje dela (Izberite področje dela, ki najbolj ustreza opisu vašega sedanjega delovnega mesta)

4.5 Vodenje (Izberite, koliko ljudi neposredno vodite)

5. Zaposlitvene želje

5.1 Vrsta zaposlitve (Izberite, kakšen tip zaposlitve (vrsto delovnega razmerja) želite)

5.2 Želeno področje dela (Označite okence pred področjem dela, ki najbolj ustreza vašim željam)

5.3 Opišite, kakšno delovno mesto si želite

 
 

S pritiskom na gumb "POŠLJI VPISANE PODATKE" pooblaščam podjetje DeloS Zaposlovanje d.o.o., da vnešene podatke po moji predhodni odobritvi posreduje naročnikom, ki iščejo delavce s karakteristikami, kot so moje.